За нас

Фирма МИЛЕВ ООД развива основна дейност в областта на дървопреработването и производство на изделия от дърво, интериорни и външни врати.
Произвеждана продукция:

● От иглолистната дървесина: греди, кофражни дъски и талпи за строителството.
● От широколистната дървесина: дъски, талпи, заготовки за производство на паркет, детайли за мебелната промишленост, мебели, интериорни и външни врати.

Милев ООД произвежда детайли и заготовки за предприятия от мебелната промишленост, строителството, други дървообработващи предприятия, както и готови изделия за клиенти на едро от страната и чужбина. Около 25-30% от продукцията (детайли и готови изделия) е предназначена за износ, главно за Италия и Великобритания. 70-75% от производството ни е за български клиенти.
Разполагаме с цех и склад във Велико Търново на обща площ около 1000 кв.м., където извършваме производството на изделия с по - висока степен на обработка. В с. Батошево, Севлиевско разполагаме с дърводелски цех за по - грубата обработка на дървения материал.
Милев“ ООД разполага със съвременни машини с компютърно управление за производство на мебелни детайли от масивна дървесина

Дружеството инвестира в изграждането и утвърждаване на система за управление на качеството ISO 9001: 2008, с оглед повишавани нивото на обслужване на клиентите
Виж сертификата

Продукти

 

Телефони за контакти

Тел: 062 / 637 669

Тел: 062 / 647 802

Факс: 062 / 637 669

Адрес